top of page
Doprava
Športový klub má pre záujemcov pripravený táborový autobus, ktorý deti vyzdvihne a po skončení zájazdu odvezie.
V cene je zahrnutá obojsmerná preprava, nakoľko sa cestuje poväčšine deň vopred vo večerných hodinách v cene sú zahrnuté nad rámec tábora 2× obed a 1× raňajky.
 

Možné mestá nástupu a výstupu:

Košice- 40€

Aktuálne ceny pre rok 2023

Ak ste sa rozhodli pre tento druh dopravy je nutné to uviesť aj v prihláške, aby sme vedeli prispôsobiť trasu a počet miest.

Samozrejme cena je aj vrátane rozvozu po ukončení tábora.

Cena dopravného týmto druhom prepravy nie je započítaná v cene tábora.

Cena dopravného sa uhradza priamo vodičovi pri nastupe na tento druh prepravy.

Taktiež ŠK VOUK si vyhradzuje právo neposkytnutia dopravy v prípade, ak by to bolo nerentabilné pre dopravcu alebo zrušenia určitého počtu záujemcov o danú prepravu.

bottom of page