Doprava


Športový klub má pre záujemcov pripravený táborový autobus, ktorý deti vyzdvihne a po skončení zájazdu odvezie.

 

Možné mestá nástupu a výstupu:
Košice
Prešov
Poprad
Ružomberok
Žilina

Trenčín
Trnava
Nitra
Zvolen
Banská Bystrica

Samozrejme trasa sa upresní podľa záujmu odkiaľ budú ľudia nastupovať, cena a trasa bude na každý turnus upresnená najneskôr týždeň pred začatím aj s časmi nástupu a prívozu.

Ak ste sa rozhodli pre tento druh dopravy je nutné to uviesť aj v prihláške, aby sme vedeli prispôsobiť trasu a počet miest.

Cena dopravného bude vypočítaná individuálne podľa miesta nástupu. Samozrejme cena je aj vrátane rozvozu po ukončení tábora.

Prepravu účastníkov do tábora Funnycamp neposkytuje náš tábor, ale dopravná firma, ktorá sa zameriava na daný druh dopravy.

Cena dopravného týmto druhom prepravy nie je započítaná v cene tábora.

Cena dopravného sa uhrádza priamo vodičovi pri nástupe na tento druh prepravy. 

Taktiež ŠK VOUK si vyhradzuje právo neposkytnutia dopravy v prípade, ak by to bolo nerentabilné pre dopravcu alebo zrušenia určitého počtu záujemcov o danú prepravu.

Call Now: +421 917 637 702,                  +421 917 331 628