top of page

Zábavný tábor Funnycamp sa bude konať v areáli 

ZŠ Budovateľská Snina.

 

V areáli školy sa nachádzajú tieto objekty:

 

Budova ,kde sú triedy upravené pre nocľah a                spoločenské priestory.

Taktiež sa tam nachádza kuchyňa a jedáleň.

Prepájacou chodbou sa dostaneme k sprchám a dvom krytým telocvičniam.

Veľká voľná trávnatá plocha, ktorá bude slúžiť na zábavné    atrakcie a vonkajšie hry.

Multifunkčné Ihrisko.

Futbalové Ihrisko.

Všetko v uzavretom areály.

bottom of page