Zábavný tábor Funnycamp sa bude konať v areáli 

ZŠ Budovateľska Snina.

 

V areáli školy sa nachádzajú tieto objekty:

 

Budova ,kde budu triedy upravené pre nocľah a                spoločenské priestory.

Taktiež sa tam nachadza kuchyňa a jedáleň.

Prepájacou chodbou sa dostaneme k sprcham a dvom krytým telocvičňam.

Veľká voľná trávnatá plocha, ktorá bude slúžiť na zábavne    atrakcie a vonkajšie hry.

Multifunkčné Ihrisko.

Futbalové Ihrisko.

Všetko v uzavretom areály.